Cofnij
Strona główna IPM IDSS
Strona główna

Systemy wspomagania decyzji w integrowanej produkcji roślinnej - Definicje

 
Motto:
"Not everything that counts can be counted and not everything that can be counted, counts", Albert Einstein


Algorytm
Skończony, uporządkowany ciąg jasno zdefiniowanych czynności, koniecznych do wykonania pewnego rodzaju zadań. Algorytm ma przeprowadzić system z pewnego stanu początkowego do pożądanego stanu końcowego. Badaniem algorytmów zajmuje się algorytmika.
Cybernetyka
Dane
Decyzja
Postanowienie będące wynikiem dokonania wyboru [SJP 2013].
Heurystyka
Heurystyka stara się zrozumieć proces rozwiązywania problemów, w szczególności operacje myślowe, ich logiczne i psychologiczne tło. Podstawą, na której buduje się heurystykę, musi być doświadczenie w rozwiązywaniu problemów i obserwowanie innych ludzi rozwiązujących problemy. Nie lekceważy się żadnego źródła informacji. Heurystyka wyszukuje wspólne cechy sposobów traktowania wszystkich rodzajów problemów, wyławia ogólne rysy charakterystyczne. Badanie heurystyki ma cele praktyczne.
W ujęciu historycznym, heurystyka albo ars inveniendi była to nazwa pewnej gałęzi wiedzy, niezbyt jasno opisanej, zaliczanej to do logiki, to do filozofii, to do psychologii, często podawanej tylko w ogólnych zarysach, rzadko przedstawianej szczegółowo i dziś już w zasadzie zapomnianej. Celem heurystyki było badanie metod i reguł dokonywania odkryć. Ślady takich badań można znaleźć u komentatorów Euklidesa (IV wiek p.n.e.), szczególnie ciekawe jest jedno miejsce u Pappusa (przełom III-IV wieku). Najbardziej znane są sposoby budowania systemu heurystyki przez Descartesa i Leibniza. Bernard Bolzano (1781-1848) przedstawił godne uwagi dokładne ujęcie heurystyki.
Przymiotnik 'heurystyczny' oznacza 'służący do odkrycia' [Polya 2009].
Informacja
Innowacja
System
System ekspertowy
Program komputerowy naśladujący sposób rozwiązywania problemu przez eksperta (lub zespół ekspertów) w określonej dziedzinie [Davis 1997].
System informacyjny (IS)
Wielopoziomowa struktura, która pozwala użytkownikowi tego systemu na transformowanie określonych informacji wejścia na pożądane informacje wyjścia za pomocą odpowiednich procedur i modeli [Kisielnicki i Sroka 2005].
System informatyczny
Wyodrębniona część systemu informacyjnego, która jest z punktu widzenia przyjętych celów skomputeryzowana [Kisielnicki i Sroka 2005].
System wspomagania decyzji (DSS)
Narzędzie informatyczne, które dostarcza istotnych informacji pomocnych przy podejmowaniu decyzji [Davis 1997].
System zarządczy (MIS)
System w organizacji, który dostarcza informacje, zasoby informatyczne i usługi komunikacyjne potrzebne do działania organizacji [Davis 1997].
Wiedza
Suma zgromadzonych informacji [Davis 1997].
Literatura
  1. Avison D.E. 1988. Information Systems Development: A Data Base Approach. Blackwell Scientific Publications, Oxford, UK, 230 pp.
  2. Cempel C. 2004. Teoria i Inżynieria Systemów. Dostępny w Internecie: PDF.
  3. Davis G.B. (ed). 1997. Blackwell Encyclopedic Dictionary of Management Information Systems. Blackwell Publishers Ltd. Oxford, UK, 263 pp.
  4. Jaros M., Pabis S. 2007. Inżynieria systemów. Wydawnictwo SGGW, Warszawa, stron 101. ISBN 83-7244-832-9.
  5. Kisielnicki J. 2009. MIS Systemy informatyczne zarządzania. PLACET, Warszawa, stron 504. ISBN 978-83-7488-138-8.
  6. Kisielnicki J., Sroka H. 2005. Systemy informacyjne biznesu. PLACET, Warszawa, stron 390. ISBN 83-85428-94-1.
  7. Penc J. 2003. Strategiczny System Zarządzania. Wydawnictwo PLACET, Warszawa, stron 440. ISBN 83-85428-72-8.
  8. SJP. 2013. Słownik języka polskiego. PWN. Dostępny w Internecie: WWW.
Ostatnia modyfikacja 09.10.2013 Opracował Andrzej S. Zaliwski
Zastrzeżenia prawne